Helaas is smove.be hier niet langer beschikbaar. Probeer in plaats daarvan duurzame-mobiliteit.be.

Milieuvriendelijk reizen, is dat mogelijk?

Tot voor kort werd er overal ter wereld heel wat afgereisd. Vanwege de coronacrisis zijn er echter maatregelen genomen die het reisverkeer aan banden hebben gelegd. Het milieu vaart hier wel bij: de lucht blijkt de afgelopen tijd veel schoner te zijn geworden en ook het water in de rivieren is in jaren niet zo helder geweest. Kortom, de vervoermiddelen die dagelijks gebruikt worden om te reizen lijken een gigantische impact te hebben op het milieu.

Is het mogelijk om duurzaam te vliegen?

De corona-maatregelen zullen echter niet altijd van kracht blijven. Dat betekent dat er in de nabije toekomst weer volop gereisd gaat worden. Voor het milieu zou het beter zijn dat de mensheid zich zou gaan bedienen van duurzame vervoermiddelen. Helaas kunnen vliegtuigen niet vervangen worden door vliegende tapijten, hoewel dit een duurzaam vlieg-alternatief zou zijn! Duurzaam vliegen is dan ook een illusie. Het is dus beter voor het milieu om vliegreizen zoveel mogelijk te vermijden.

Hoe milieuvriendelijk zijn de moderne duurzame vervoermiddelen?

Tegenwoordig worden talloze vervoermiddelen dermate aangepast, opdat het gebruik van vervuilende brandstoffen kan worden teruggedrongen. Er wordt bijvoorbeeld beweerd dat elektrische auto's duurzaam zijn, maar is dat ook werkelijk het geval? De meningen hierover zijn verdeeld, omdat dit soort auto's gebruik maakt van batterijen die ook niet eeuwig meegaan. Vervoermiddelen die werkelijk schoon zijn voor het milieu kunnen slechts verkregen worden door gebruik te maken van vrije energie oftewel vacu├╝menergie. Zolang deze 'energie-uit-het-niets' nog niet op wereldschaal toegepast kan worden, zolang zijn duurzame vervoermiddelen helaas een illusie.